مهدی ده‌پرور

  • دانشجوی سال آخر رشته MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • ۳ سال سابقه مشاوره کنکور