سعید مشهدی

  • دانشجوی سال آخر رشته MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران
  • رتبه ۳۰ کنکور کارشناسی ارشد MBA در سال ۱۳۹۴
  • ۳ سال سابقه مشاوره کنکور